فرم درخواست همکاری

تحصیلاتسوابق شغلیآگهی های استخدام

1- استخدام کارشناس حسابداری انبار با 5 سال سابقه ی کار مشابه و حداقل مدرک کارشناسی حسابداری.

لطفا مشخصات خود را در فرم داده شده ارسال نمایید.